Wkręty do metalu

MS
Wkręty z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym
ms

MS/P
Wkręty z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym
msp

MSR
Wkręty z łbem stożkowym z rowkiem
msr

MSR/P
Wkręty z łbem stożkowym z rowkiem
msrp

MSI
Wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem imbusowym
msi

MSI/P
Wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem imbusowym
msip

MSI/W
Wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem imbusowym i wprowadzeniem
msiw

MSI/W-P
Wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem imbusowym i wprowadzeniem
msiwp

MSS
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym i wgłębieniem krzyżowym
mss

MSS/P
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym i wgłębieniem krzyżowym
mssp

MSSR
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z rowkiem
mssr

MSSR/P
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z rowkiem
mssrp

MW
Wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgłębieniem krzyżowym
mw

MW/P
Wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgłębieniem krzyżowym
mwp
MWZ
Wkręty z łbem walcowym wypukłym z zabezpieczeniem i wgłębieniem krzyżowym
mwz
MWR
Wkręty z łbem walcowym wypukłym z rowkiem
mwr
MWR/P
Wkręty z łbem walcowym wypukłym z rowkiem
mwrp
MWRP
Wkręty z łbem walcowym płaskim (cylindrycznym) z rowkiem
mwrp2
MWP
Wkręty z łbem walcowym płaskim i wgłębieniem krzyżowym
mw-p
MWP/P
Wkręty z łbem walcowym płaskim i wgłębieniem krzyżowym
mwp-p
MWI
Wkręty z łbem walcowym płaskim z wgłębieniem imbusowym (wkręty meblowe)
mwi
MWI/P
Wkręty z łbem walcowym płaskim z wgłębieniem imbusowym (wkręty meblowe)
mwip
MWI/W
Wkręty z łbem walcowym płaskim z wgłębieniem imbusowym i wprowadzeniem (wkręty meblowe)
mwiw
MWI/W-P
Wkręty z łbem walcowym płaskim z wgłębieniem imbusowym i wprowadzeniem (wkręty meblowe)
mwiwp
MKI
Wkręty z łbem kulistym z wgłębieniem imbusowym
mki
MKI/P
Wkręty z łbem kulistym z wgłębieniem imbusowym
mkip
MKI/W
Wkręty z łbem kulistym z wgłębieniem imbusowym i wprowadzeniem
mkiw
MKI/W-P
Wkręty z łbem kulistym z wgłębieniem imbusowym i wprowadzeniem
mkiwp
MP
Wkręty z łbem z podkładką i wgłębieniem krzyżowym
mp
MP/P
Wkręty z łbem z podkładką i wgłębieniem krzyżowym
mpp
MPZ
Wkręty z łbem z podkładką z zabezpieczeniem i wgłębieniem krzyżowym
mpz
MPO
Wkręty z łbem z podkładką i możliwością skracania długości przez odcinanie
mpo
MDI
Wkręty dociskowe z wgłębieniem imbusowym
mdi
MD
Wkręty dociskowe z wgłębieniem krzyżowym
md